Lepsze niż oczekiwano wyniki LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT przedstawiły swoje wyniki za 2013 rok. Wyniki te były lepsze niż zakładano, jednak firma dalej jest pod kreską. W sumie Polskie Linie Lotnicze LOT zanotowały stratę na działalności operacyjnej prawie 4 miliony złotych. Działalność ta, to głównie wożenie pasażerów.

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT pochwalił się również swoim zyskiem netto, który wyniósł w 2013 roku aż 26 milionów złotych. Dobre wyniki spółki udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki redukcjom kosztów, czyli w dużej mierze restrukturyzacji. W ramach planu daleko idących reform spółka zredukowała zatrudnienie, głównie w administracji, obniżyła wynagrodzenia oraz ograniczyła siatkę połączeń, zwłaszcza tych najmniej rentownych. Wcześniej zarząd i analitycy zakładali, że poprzedni rok zamknie się stratą w wysokości 140 milionów złotych. Wyniki okazały się jednak o wiele lepsze niż zakładano. Zdaniem Sebastiana Mikosza, prezesa LOT, obecny rok powinien przynieść przełom i po raz pierwszy od wielu lat spółka może zanotować zysk ze swojej podstawowej działalności, czyli wożenia pasażerów. Plan zakłada, że w 2014 roku spółka wypracuje zysk w wysokości 71 milionów złotych. W przyszłym roku z kolei Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie pomocy publicznej dla LOT. W październiku tego samego roku władze spółki podejmą decyzję o nowej strategii dotyczącej siatki połączeń.Tytuł: Lepsze niż oczekiwano wyniki LOT